A A A A A
İncil HADI 2017

Koloseliler 4

1

  Ey efendiler, kölelerinize insaflı ve adilâne davranın. Semada sizin de bir Efendiniz olduğunu hatırlayın.

2

  Kendinizi duaya verin; duada uyanık kalın ve şükredin.

3

  Bizim için de dua edin. Allah, kelâmını vazetmemiz için bize bir yol açsın; öyle ki, uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını anlatayım. Bu uğurda zincire vuruldum.

4

  Kurtuluş müjdesini gereken açıklıkla vazedebilmem için dua edin.

5

  Cemaate mensup olmayanlara hikmetle davranın. Vaktinizi değerlendirin.

6

  Konuşmalarınız tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufkâr olsun. O zaman herkese gereken cevabı verebilirsiniz.

7

  Tihikos, çok sevdiğim bir mümin kardeşimdir. Rab uğruna birlikte emek verdiğim sadık bir hizmetkârdır. Benimle ilgili her şeyi anlatacaktır.

8

  Onu size gönderiyorum. Bizimle ilgili haberleri size ulaştıracak ve böylelikle yüreklerinizi ferahlatacak.

9

  Sizden biri olan sadık kardeşimiz sevgili Onesimos da onunla geliyor. O ve Tihikos, burada neler olup bittiğini size anlatacak.

10

  Benimle birlikte hapiste olan Aristarhus size selam ediyor. Barnaba’nın yeğeni Markos’un da selamı var. Markos’la ilgili olarak size zaten talimat vermiştim; eğer yanınıza gelecek olursa, onu iyi karşılayın.

11

  Yustus diye bilinen Yeşu’nun da selamı var. Allah’ın Hükümranlığı uğruna verdiğim hizmette bana eşlik eden Yahudi asıllı müminler yalnız bunlardır. Beni hep teselli ettiler.

12

  Mesih’in kulu ve sizden biri olan Epafras size selam eder. Sizin için hiç durmadan hararetle dua ediyor. Kemale ermeniz ve tamamen Allah’ın iradesine güvenmeniz için dua ediyor.

13

  Epafras’ın hem sizin hem de Laodikyalı ve Hierapolisli müminler için çok zahmete katlandığına şahidim.

14

  Sevgili hekim Luka ile Demas’ın size selamları var.

15

  Laodikya’daki mümin kardeşlerimize, Nimfa’ya ve onun evinde toplanan cemaate selamlarımızı iletin.

16

  Bu mektup aranızda okunduktan sonra Laodikya’daki cemaate gönderin, onlar da okusun. Siz de Laodikyalılara yazdığım mektubu alıp okuyun.

17

  Arhippus’a şöyle deyin: “Rab’den aldığın vazifeyi tamamlamaya dikkat et.”

18

  Ben Pavlus, size bu selamı kendi elimle yazıyorum. Hapiste olduğumu unutmayın. Allah’ın lütfu üzerinizde olsun.

Turkish HADI Bible 2017
Easy To Read Version Year: 2017? No Info