Yasa'nın Tekrarı 33

1

Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsraillileri kutsadı.

2

Şöyle dedi: RAB Sina Dağından geldi, Halkına Seirden doğdu Ve Paran Dağından parladı. On binlerce kutsalıyla birlikte geldi, Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.

3

Ya RAB, halkları gerçekten seversin, Bütün kutsallar elinin altındadır. Ayaklarına kapanır, Sözlerini dinlerler.

4

Yakupun topluluğuna miras olarak, Musa bize yasayı verdi.

5

İsrailin oymaklarıyla Halkın önderleri bir araya geldiğinde RAB Yeşurunun kralı oldu. verilen bir addır. Aynı ifade 33:26da da geçer.

6

Ruben yaşasın, ölmesin, Halkının sayısı az olmasın.

7

Musa Yahuda için de şunları söyledi: Ya RAB, Yahudanın yakarışını duy Ve onu kendi halkına getir. Kendisi için elleriyle savaştı. Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol.

8

Levi için de şöyle dedi: Ya RAB, senin Tummimin ve Urimin Sadık kulun içindir. Onu Massada denedin, Meriva sularında onunla tartıştın.

9

O annesi ve babası için, Onları saymıyorum dedi. Kardeşlerini tanımadı, Çocuklarını bilmedi. Ama senin sözünü tuttu Ve antlaşmana bağlı kaldı.

10

İlkelerini Yakup soyuna, Yasanı İsraile öğretecekler. Senin önünde buhur, Sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar.

11

Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa, Yaptıklarından hoşnut ol. Ona karşı ayaklananların Ve ondan nefret edenlerin belini kır, Bir daha ayağa kalkmasınlar!

12

Benyamin için de şöyle dedi: RABbin sevgilisi, Onun yanında güvenlikte yaşasın; RAB bütün gün onu korur, O da RABbin kucağındafş oturur.

13

Yusuf için de şöyle dedi: RAB onun ülkesini Gökten yağan değerli çiyle Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.

14

Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle, Her ay yetişen en iyi meyvelerle,

15

Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla, Kalıcı tepelerin bolluğuyla,

16

Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla, Çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun. Yusufun başı üzerine, Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.

17

İlk doğan bir boğa kadar Görkemlidir o; Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir. Bu boynuzlarla ulusları, Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak. İşte böyledir Efrayimin on binleri, İşte bunlardır Manaşşenin binleri.

18

Zevulun için de şöyle dedi: Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla, Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!

19

Ulusları dağa çağıracak, Orada doğruluk kurbanları kesecekler. Denizlerin bolluğuyla Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar.

20

Gad için de şöyle dedi: Gadın sınırını genişleten kutsansın; Gad orada kol ve baş parçalayan Bir aslan gibi oturuyor.

21

Kendine ilk toprağı seçti; Önderlik payı ona verilmiştir. Halkın önderleri bir araya geldiğinde, RABbin doğru isteğini Ve İsraile ilişkin ilkelerini, O yerine getirdi.

22

Dan için de şöyle dedi: Dan Başandan sıçrayan Aslan yavrusudur.

23

Naftali için de şöyle dedi: Ey sen, RABbin lütfu ve Kutsamasıyla dolu olan Naftali! Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin.

24

Aşer için de şöyle dedi: Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun, Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun. Ayağını zeytinyağına batırsın.

25

Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir.

26

Ey Yeşurun, sana yardım için Göklere ve bulutlara görkemle binen, Tanrıya benzer biri yok.

27

Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrıdır, Seni taşıyan Onun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak Ve sana, Onu yok et! diyecek.

28

Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak; Tahıl ve yeni şarap ülkesinde, Yakupun pınarı güvenlikte kalacak. Gökler oraya çiy damlatacak.

29

Ne mutlu sana, ey İsrail! Var mı senin gibisi? Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın. RAB seni koruyan kalkan Ve şanlı kılıcındır. Düşmanların senin önünde küçülecek Ve sen onları çiğneyeceksin.