Yuhanna 21

1

Bundan sonra İsa Taberiye Gölünün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu: Simun Petrus, İkiz diye anılan Tomas, Celilenin Kana Köyünden Natanel, Zebedinin oğulları ve İsanın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı.

2

Simun Petrus ötekilere, Ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar, Biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar.

3

Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, Onun İsa olduğunu anlamadılar.

4

İsa, Çocuklar, balığınız yok mu? diye sordu. Yok dediler.

5

İsa, Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çekemez olmuşlardı.

6

İsanın sevdiği öğrenci, Petrusa, Bu Rabdir! dedi. Simun Petrus Onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı.

7

Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz arşın kadar uzaktaydılar.

8

Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.

9

İsa onlara, Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin dedi.

10

Simun Petrus tekneye atladı ve tam yüz elli üç iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı.

11

İsa onlara, Gelin, yemek yiyin dedi. Öğrencilerden hiçbiri Ona, Sen kimsin? diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü Onun Rab olduğunu biliyorlardı.

12

İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi.

13

İşte bu, İsanın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.

14

Yemekten sonra İsa, Simun Petrusa, Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun? diye sordu. Petrus, Evet, ya Rab dedi, Seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, Kuzularımı otlat dedi.

15

İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun? diye sordu. O da, Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, Koyunlarımı güt dedi.

16

Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun? diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, Beni seviyor musun? diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, Koyunlarımı otlat dedi.

17

Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.

18

Bunu, Tanrıyı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, Ardımdan gel dedi.

19

Petrus arkasına döndü, İsanın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsanın göğsüne yaslanan ve, Ya Rab, sana kim ihanet edecek? diye soran öğrencidir.

20

Petrus onu görünce İsaya, Ya Rab, ya bu ne olacak? diye sordu.

21

İsa, Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne? dedi. Sen ardımdan gel!

22

Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrusa, O ölmeyecek dememişti. Sadece, Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne? demişti.

23

Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

24

İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.