İncil Seçimi
Eski Ahit
Yeni Ahit
İncil 1989

Hezekiel 2

1

Bana, Ey insanoğlu, ayağa kalk, seninle konuşacağım dedi.

2

O benimle konuşur konuşmaz Ruh içime girdi, beni ayaklarımın üzerinde durdurdu; benimle konuşanı duydum.

3

Bana, Ey insanoğlu, seni İsrail halkına, bana başkaldıran o asi ulusa gönderiyorum dedi, Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler.

4

Bu halk dikbaşlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum. Onlara, Egemen RAB şöyle diyor diyeceksin.

5

Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecektir.

6

Sen, ey insanoğlu, onlardan ve sözlerinden korkma! Çevrende çalılar, dikenler olsa, akrepler arasında yaşasan bile korkma. Asi bir halk olsalar bile, onların söyleyeceklerinden korkma, onlar yüzünden yılgınlığa düşme.

7

Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara sözlerimi söyleyeceksin. Çünkü onlar asi bir halktır.

8

Sen, ey insanoğlu, sana söyleyeceğimi dinle! Bu başkaldıran halk gibi asi olma! Ağzını aç, sana vereceğimi ye!

9

Baktım, bana doğru uzanmış bir el gördüm; içinde tomar halinde bir kitap vardı.

10

Tomarı önümde açtı, her iki yanı da yazılıydı. Orada ağıtlar, iniltiler, figanlar yazılıydı.

Turkish Bible 1989
Modern Translation (1989) : Colloquial version