Yeşaya 62

1

Zaferi ışık gibi parlayıncaya, Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2

Uluslar senin zaferini, Bütün krallar görkemini görecek. RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3

RABbin elinde güzellik tacı, Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.

4

Artık sana Terk edilmiş, Ülkene Virane denmeyecek; Bunun yerine sana Sevdiğim, Ülkene Evli denecek. Çünkü RAB seni seviyor, Ülken de evli sayılacak.

5

Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse, Oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek.

6

Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim, Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene, Onu yeryüzünün övüncü kılana dek Durup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.

7

RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti: Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim, Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

8

Tahılı devşiren yiyecek Ve RABbe övgüler sunacak. Üzümü toplayan, Şarabını kutsal avlularımda içecek.

9

Geçin, geçin kent kapılarından! Halkın yolunu açın! Toprak yığıp yol yapın, Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

10

RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu: Siyon kızına, İşte kurtuluşun geliyor deyin, Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.

11

Siyon halkına, RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk diyecekler. Ve sen Yeruşalim, Aranan, terk edilmemiş kent diye anılacaksın.