Yeşaya 39

1

O sırada Hizkiyanın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladan oğlu Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi.

2

Bunlar Hizkiyayı sevindirdi. O da deposundaki bütün değerli eşyaları -altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi- elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.

3

Peygamber Yeşaya Kral Hizkiyaya gidip, Bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler? diye sordu. Hizkiya, Uzak bir ülkeden, Babilden gelmişler diye karşılık verdi.

4

Yeşaya, Sarayında ne gördüler? diye sordu. Hizkiya, Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıtladı.

5

Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: Her Şeye Egemen RABbin sözüne kulak ver.

6

RAB diyor ki, Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babile taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.

7

Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, Babil Kralının sarayında hadım edilecek.

8

Hizkiya, RAB'den ilettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü, Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu.