Yeşaya 35

1

Çöl ve kurak toprak sevinecek, Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2

Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, Sevincini haykıracak. Lübnanın yüceliği, Karmel ve Şaronun görkemi ona verilecek. İnsanlar RABbin yüceliğini, Tanrımızın görkemini görecek.

3

Gevşek elleri güçlendirin, Pekiştirin çözülen dizleri.

4

Yüreği kaygılı olanlara, Güçlü olun, korkmayın deyin, İşte Tanrınız geliyor! Öç almaya, karşılık vermeye geliyor. Sizi O kurtaracak.

5

O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak;

6

Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.

7

Kızgın kum havuza, Susuz toprak pınara dönüşecek. Çakalların yattığı yerlerde Kamış, saz ve ot bitecek.

8

Orada bir yol, bir anayol olacak, Kutsal yol diye anılacak, Murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9

Aslan olmayacak orada, Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; Orada bulunmayacaklar. Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

10

RAB'bin kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak.