Yeşaya 31

1

Vay haline yardım bulmak için Mısıra inenlerin! Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, Kalabalık atlılara güveniyorlar, Ama İsrailin Kutsalına güvenmiyor, RABbe yönelmiyorlar.

2

Oysa bilge olan RABdir. Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz. Kötülük yapan soya, Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

3

Mısırlılar Tanrı değil, insandır, Atları da ruh değil, et ve kemiktir. RABbin eli kalkınca yardım eden tökezler, Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

4

Çünkü RAB bana dedi ki, Avının başında homurdanan aslan Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, Her Şeye Egemen RAB de Siyon Dağının doruğuna inip savaşacak.

5

Her Şeye Egemen RAB Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalimi. Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.

6

Ey İsrailoğulları, Bunca vefasızlık ettiğiniz RABbe dönün.

7

Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

8

Asur kılıca yenik düşecek, Ama insan kılıcına değil. Halkı kılıçtan geçirilecek, Ama bu insan kılıcı olmayacak. Kimileri kaçıp kurtulacak, Gençleri de angaryaya koşulacak.

9

Asur Kralı dehşet içinde kaçacak, Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak. Siyon'da ateşi, Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.