Yeşaya 15

1

Moavla ilgili bildiri: Moavın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu, Moavın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

2

Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, Tapınma yerlerine çıktı. Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor. İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.

3

Çul giyiyorlar sokaklarda, Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor, Gözyaşları sel gibi.

4

Heşbon ve Elalenin haykırışları Yahasa ulaşıyor. Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor, Yürekleri korku içinde.

5

Yüreğim sızlıyor Moav için. Kaçanlar Soara, Eglat-Şelişiyaya ulaştı, Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan, Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

6

Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu. Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

7

Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa, Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

8

Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor, Feryatları Eglayime, Beer-Elime dek ulaştı.

9

Çünkü Dimon suları kan dolu, Ama başına daha beterini getireceğim. Moav'dan kaçıp kurtulanların, Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.