Yasa 11

1

RAB Musaya, Firavunun ve Mısırın başına bir bela daha getireceğim dedi, O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak.

2

Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin.

3

RAB İsrail halkının Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağladı. Musa da Mısırda, firavunun görevlilerinin ve halkın gözünde çok büyüdü.

4

Musa firavuna şöyle dedi: RAB diyor ki, Gece yarısı Mısırı boydan boya geçeceğim.

5

Tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan, değirmendeki kadın kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar dahil Mısırdaki bütün ilk doğanlar ölecek.

6

Bütün Mısırda benzeri ne görülmüş, ne de görülecek büyük bir feryat kopacak.

7

İsraillilere ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak. O zaman RABbin İsraillilerle Mısırlılara nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız.

8

Bu görevlilerinin hepsi gelip önümde eğilecek, Sen ve seni izleyenler, gidin! diyecekler. Ondan sonra gideceğim. Musa firavunun yanından büyük bir öfkeyle ayrıldı.

9

RAB Musaya, Mısırda şaşılası işlerim çoğalsın diye firavun sizi dinlemeyecek demişti.

10

Musa'yla Harun firavunun önünde bütün bu şaşılası işleri yaptılar. Ama RAB firavunu inatçı yaptı. Firavun İsrailliler'i ülkesinden salıvermedi.