Mezmurlar 97

1

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, Bütün kıyı halkları sevinsin!

2

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3

Ateş yürüyor Onun önünde, Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4

Şimşekleri dünyayı aydınlatır, Yeryüzü görüp titrer.

5

Dağlar balmumu gibi erir, RABbin, bütün yeryüzünün Rabbi önünde.

6

Gökler Onun doğruluğunu duyurur, Bütün halklar görkemini görür.

7

Utansın puta tapanlar, Değersiz putlarla övünenler! RABbe tapın, ey bütün ilahlar!

8

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB, Yahuda kentleri coşuyor.

9

Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi, Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10

Ey sizler, RABbi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, Onları kötülerin elinden kurtarır.

11

Doğrulara ışık, Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12

Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, Kutsallığını anarak O'na şükredin!