Mezmurlar 96

1

Yeni bir ezgi söyleyin RABbe! Ey bütün dünya, RABbe ezgiler söyleyin!

2

Ezgi söyleyin, RABbin adını övün, Her gün duyurun kurtarışını!

3

Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın!

4

Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok Ondan korkulur.

5

Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RABdir.

6

Yücelik, ululuk Onun huzurundadır, Güç ve güzellik Onun tapınağındadır.

7

Ey bütün halklar, RABbi övün, RABbin gücünü, yüceliğini övün,

8

RABbin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin!

9

Kutsal giysiler içinde RABbe tapının! Titreyin Onun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

10

Uluslara, RAB egemenlik sürüyor deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar.

11

Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12

Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.