Mezmurlar 82

1

Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:

2

Ne zamana dek haksız karar verecek, Kötüleri kayıracaksınız? |iSela

3

Zayıfın, öksüzün davasını savunun, Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.

4

Zayıfı, düşkünü kurtarın, Onları kötülerin elinden özgür kılın.

5

Bilmiyor, anlamıyorlar, Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.

6

Siz ilahlarsınız diyorum, Yüceler Yücesinin oğullarısınız hepiniz!

7

Yine de insanlar gibi öleceksiniz, Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!

8

Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü! Çünkü bütün uluslar senindir.