Mezmurlar 8

1

Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın. okunan bir ilahi olabilir.

2

Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle Set çektin hasımlarına, Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3

Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4

Soruyorum kendi kendime: İnsan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?

5

Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, Başına yücelik ve onur tacını koydun. (tanrılardan) pek aşağı yaratmadın (bkz. Yar.1:26-28; İbr.2:6-8).

6

Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7

Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları,

8

Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9

Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!