Mezmurlar 64

1

Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, Hayatımı düşman korkusundan koru.

2

Kötülerin gizli tasarılarından, O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.

3

Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,

4

Pusularından masum insanın üzerine atmak için. Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.

5

Birbirlerini kötülük yapmaya iter, Gizli tuzaklar tasarlarken, Kim görecek? derler.

6

Haksızlık yapmayı düşünür, Kusursuz bir plan yaptık! derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.

7

Ama Tanrı onlara ok atacak, Ansızın yaralanacaklar.

8

Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.

9

Bütün insanlar korkuya kapılacak, Tanrının işini duyuracak, Onun yaptıkları üzerinde düşünecekler.

10

Doğru insan RAB'de sevinç bulacak, O'na sığınacak, Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.