Mezmurlar 62

1

Canım yalnız Tanrıda huzur bulur, Kurtuluşum Ondan gelir.

2

Tek kayam, kurtuluşum, Kalem Odur, asla sarsılmam.

3

Birini ezmek için daha ne vakte kadar Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4

Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayırdua ederken, İçlerinden lanet okurlar. |iSela

5

Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, Çünkü umudum Ondadır.

6

Tek kayam, kurtuluşum, Kalem Odur, sarsılmam.

7

Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım Odur.

8

Ey halkım, her zaman Ona güven, İçini dök Ona, Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

9

Sıradan insan ancak bir soluk, Soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10

Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

11

Tanrı bir şey söyledi, Ben iki şey duydum: Güç Tanrınındır,

12

Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.