Mezmurlar 150

1

RABbe övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrıya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun Ona!

2

Övgüler sunun Ona güçlü işleri için! Övgüler sunun Ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3

Boru çalarak Ona övgüler sunun! Çenkle ve lirle Ona övgüler sunun!

4

Tef ve dansla Ona övgüler sunun! Saz ve neyle Ona övgüler sunun!

5

Zillerle Ona övgüler sunun! Çınlayan zillerle Ona övgüler sunun!

6

Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!