Mezmurlar 149

1

RABbe övgüler sunun! RABbe yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında Onu ezgilerle övün!

2

İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun, Siyon halkı Krallarıyla coşsun!

3

Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına, Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

4

Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5

Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6

Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7

Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar,

8

Krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar!

9

Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!