Mezmurlar 138

1

Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB, İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2

Kutsal tapınağına doğru eğilir, Adına şükrederim, Sevgin, sadakatin için. Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3

Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

4

Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

5

Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB, Çünkü çok yücesin.

6

RAB yüksekse de, Alçakgönüllüleri gözetir, Küstahları uzaktan tanır.

7

Sıkıntıya düşersem, canımı korur, Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, Sağ elin beni kurtarır.

8

Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Elinin eserini bırakma!