Mezmurlar 137

1

Babil ırmakları kıyısında oturup Siyonu andıkça ağladık;

2

Çevredeki kavaklara Lirlerimizi astık.

3

Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor, Siyon ezgilerinden birini okuyun bize! diyorlardı.

4

Nasıl okuyabiliriz RABbin ezgisini El toprağında?

5

Ey Yeruşalim, seni unutursam, Sağ elim kurusun.

6

Seni anmaz, Yeruşalimi en büyük sevincimden üstün tutmazsam, Dilim damağıma yapışsın!

7

Yeruşalimin düştüğü gün, Yıkın onu, yıkın temellerine kadar! Diyen Edomluların tavrını anımsa, ya RAB.

8

Ey sen, yıkılası Babil kızı, Bize yaptıklarını Sana ödetecek olana ne mutlu!

9

Ne mutlu senin yavrularını tutup Kayalarda parçalayacak insana!