Mezmurlar 135

1

RABbe övgüler sunun! RABbin adına övgüler sunun, Ey RABbin kulları! Ey sizler, RABbin Tapınağında, Tanrımızın Tapınağının avlularında hizmet edenler, Övgüler sunun!

2

RABbe övgüler sunun, Çünkü RAB iyidir. Adını ilahilerle övün, Çünkü hoştur bu.

3

RAB kendine Yakup soyunu, Öz halkı olarak İsraili seçti.

4

Biliyorum, RAB büyüktür, Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.

5

RAB ne isterse yapar, Göklerde, yeryüzünde, Denizlerde, bütün derinliklerde.

6

Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, Yağmur için şimşek çaktırır, Ambarlarından rüzgar estirir.

7

İnsanlardan hayvanlara dek Mısırda ilk doğanları öldürdü.

8

Ey Mısır, senin orta yerinde, Firavunla bütün görevlilerine Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.

9

Birçok ulusu bozguna uğrattı, Güçlü kralları öldürdü:

10

Amorlu kral Sihonu, Başan Kralı Ogu, Bütün Kenan krallarını.

11

Topraklarını mülk, Evet, mülk olarak halkı İsraile verdi.

12

Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek, Bütün kuşaklar seni anacak.

13

RAB halkını haklı çıkarır, Kullarına acır.

14

Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, İnsan elinin eseridir.

15

Ağızları var, konuşmazlar, Gözleri var, görmezler,

16

Kulakları var, duymazlar, Soluk alıp vermezler.

17

Onları yapan, onlara güvenen herkes Onlar gibi olacak!

18

Ey İsrail halkı, RABbe övgüler sun! Ey Harun soyu, RABbe övgüler sun!

19

Ey Levi soyu, RABbe övgüler sun! RABbe övgüler sunun, ey RABden korkanlar!

20

Yeruşalim'de oturan RAB'be Siyon'dan övgüler sunulsun! RAB'be övgüler sunun!