Mezmurlar 134

1

Ey sizler, RABbin bütün kulları, RABbin Tapınağında gece hizmet edenler, Ona övgüler sunun!

2

Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp RABbe övgüler sunun!

3

Yeri göğü yaratan RAB kutsasın sizi Siyon'dan.