Mezmurlar 130

1

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2

Sesimi işit, ya Rab, Yalvarışıma iyi kulak ver!

3

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4

Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun.

5

RABbi gözlüyorum, Canım RABbi gözlüyor, Umut bağlıyorum Onun sözüne.

6

Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rabbi gözlüyor.

7

Ey İsrail, RABbe umut bağla! Çünkü RABde sevgi, Tam kurtuluş vardır.

8

İsrail'i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.