Mezmurlar 119

1

Ne mutlu yolları temiz olanlara, RABbin yasasına göre yaşayanlara! 119. Mezmur akrostiş biçimde yazılmış bir şiirdir.

2

Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!

3

Hiç haksızlık etmezler, Onun yolunda yürürler.

4

Koyduğun koşullara Dikkatle uyulmasını buyurdun.

5

Keşke kararlı olsam Senin kurallarına uymakta!

6

Hiç utanmayacağım, Bütün buyruklarını izledikçe.

7

Şükredeceğim sana temiz yürekle, Adil hükümlerini öğrendikçe.

8

Kurallarını yerine getireceğim, Bırakma beni hiçbir zaman!

9

Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla.

10

Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, İzin verme buyruklarından sapmama!

11

Aklımdan çıkarmam sözünü, Sana karşı günah işlememek için.

12

Övgüler olsun sana, ya RAB, Bana kurallarını öğret.

13

Ağzından çıkan bütün hükümleri Dudaklarımla yineliyorum.

14

Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15

Koşullarını derin derin düşünüyorum, Yollarını izlerken.

16

Zevk alıyorum kurallarından, Sözünü unutmayacağım.

17

Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, Sözüne uyayım.

18

Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim.

19

Garibim bu dünyada, Buyruklarını benden gizleme!

20

İçim tükeniyor, Her an hükümlerini özlemekten.

21

Buyruklarından sapan Lanetli küstahları azarlarsın.

22

Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, Çünkü öğütlerini tutuyorum.

23

Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.

24

Öğütlerin benim zevkimdir, Bana akıl verirler.

25

Toza toprağa serildim, Sözün uyarınca yaşam ver bana.

26

Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; Kurallarını öğret bana!

27

Koşullarını anlamamı sağla ki, Harikalarının üzerinde düşüneyim.

28

İçim eriyor kederden, Sözün uyarınca güçlendir beni!

29

Yalan yoldan uzaklaştır, Yasan uyarınca lütfet bana.

30

Ben sadakat yolunu seçtim, Hükümlerini uygun gördüm.

31

Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB, Utandırma beni!

32

İçime huzur verdiğin için Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

33

Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB, Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.

34

Anlamamı sağla, yasana uyayım, Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35

Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, Çünkü yolundan zevk alırım.

36

Yüreğimi haksız kazanca değil, Kendi öğütlerine yönelt.

37

Gözlerimi boş şeylerden çevir, Beni kendi yolunda yaşat.

38

Senden korkulması için Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.

39

Korktuğum hakaretten uzak tut beni, Çünkü senin ilkelerin iyidir.

40

Çok özlüyorum senin koşullarını! Beni doğruluğunun içinde yaşat!

41

Bana sevgini göster, ya RAB, Sözün uyarınca kurtar beni!

42

O zaman beni aşağılayanlara Gereken yanıtı verebilirim, Çünkü senin sözüne güvenirim.

43

Gerçeğini ağzımdan düşürme, Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.

44

Yasana sürekli, Sonsuza dek uyacağım.

45

Özgürce yürüyeceğim, Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

46

Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, Utanç duymayacağım.

47

Senin buyruklarından zevk alıyor, Onları seviyorum.

48

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, Derin derin düşünüyorum kurallarını.

49

Kuluna verdiğin sözü anımsa, Bununla umut verdin bana.

50

Acı çektiğimde beni avutan budur, Sözün bana yaşam verir.

51

Çok eğlendiler küstahlar benimle, Yine de yasandan şaşmadım.

52

Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, Avundum, ya RAB.

53

Çileden çıkıyorum, Yasanı terk eden kötüler yüzünden.

54

Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, Konuk olduğum bu dünyada.

55

Gece adını anarım, ya RAB, Yasana uyarım.

56

Tek yaptığım, Senin koşullarına uymak.

57

Benim payıma düşen sensin, ya RAB, Sözlerini yerine getireceğim, dedim.

58

Bütün yüreğimle sana yakardım. Lütfet bana, sözün uyarınca.

59

Tuttuğum yolları düşündüm, Senin öğütlerine göre adım attım.

60

Buyruklarına uymak için Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.

61

Kötülerin ipleri beni sardı, Yasanı unutmadım.

62

Doğru hükümlerin için Gece yarısı kalkıp sana şükrederim.

63

Dostuyum bütün senden korkanların, Koşullarına uyanların.

64

Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB, Kurallarını öğret bana!

65

Ya RAB, iyilik ettin kuluna, Sözünü tuttun.

66

Bana sağduyu ve bilgi ver, Çünkü inanıyorum buyruklarına.

67

Acı çekmeden önce yoldan sapardım, Ama şimdi sözüne uyuyorum.

68

Sen iyisin, iyilik edersin; Bana kurallarını öğret.

69

Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım.

70

Onların yüreği yağ bağladı, Bense zevk alırım yasandan.

71

İyi oldu acı çekmem; Çünkü kurallarını öğreniyorum.

72

Ağzından çıkan yasa benim için Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.

73

Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi. Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.

74

Senden korkanlar beni görünce sevinsin, Çünkü senin sözüne umut bağladım.

75

Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir; Bana acı çektirirken bile sadıksın.

76

Ben kuluna verdiğin söz uyarınca, Sevgin beni avutsun.

77

Sevecenlik göster bana, yaşayayım, Çünkü yasandan zevk alıyorum.

78

Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. Bense senin koşullarını düşünüyorum.

79

Bana dönsün senden korkanlar, Öğütlerini bilenler.

80

Yüreğim kusursuz uysun kurallarına, Öyle ki, utanç duymayayım.

81

İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, Senin sözüne umut bağladım ben.

82

Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten, Ne zaman avutacaksın beni? diye soruyorum.

83

Dumandan kararmış tuluma döndüm, Yine de unutmuyorum kurallarını.

84

Daha ne kadar bekleyecek kulun? Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri?

85

Çukur kazdılar benim için Yasana uymayan küstahlar.

86

Bütün buyrukların güvenilirdir; Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana!

87

Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, Ama ben senin koşullarından ayrılmadım.

88

Koru canımı sevgin uyarınca, Tutayım ağzından çıkan öğütleri.

89

Ya RAB, sözün Göklerde sonsuza dek duruyor.

90

Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.

91

Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey Sana kulluk ediyor.

92

Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, Çektiğim acılardan yok olurdum.

93

Koşullarını asla unutmayacağım, Çünkü onlarla bana yaşam verdin.

94

Kurtar beni, çünkü seninim, Senin koşullarına yöneldim.

95

Kötüler beni yok etmeyi beklerken, Ben senin öğütlerini inceliyorum.

96

Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm, Ama senin buyruğun sınır tanımaz.

97

Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

100

Yaşlılardan daha bilgeyim, Çünkü senin koşullarına uyuyorum.

101

Sakınırım her kötü yoldan, Senin sözünü tutmak için.

102

Ayrılmam hükümlerinden, Çünkü bana sen öğrettin.

103

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, Baldan tatlı geliyor ağzıma!

104

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.

105

Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.

106

Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, Andımı tutacağım.

107

Çok sıkıntı çektim, ya RAB; Koru hayatımı sözün uyarınca.

108

Ağzımdan çıkan içten övgüleri Kabul et, ya RAB, Bana hükümlerini öğret.

109

Hayatım her an tehlikede, Yine de unutmam yasanı.

110

Kötüler tuzak kurdu bana, Yine de sapmadım senin koşullarından.

111

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, Yüreğimin sevincidir onlar.

112

Kararlıyım Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

113

Döneklerden tiksinir, Senin yasanı severim.

114

Sığınağım ve kalkanım sensin, Senin sözüne umut bağlarım.

115

Ey kötüler, benden uzak durun, Tanrımın buyruklarını yerine getireyim.

116

Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; Umudumu boşa çıkarma!

117

Sıkı tut beni, kurtulayım, Her zaman kurallarını dikkate alayım.

118

Kurallarından sapan herkesi reddedersin, Çünkü onların hileleri boştur.

119

Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, Bu yüzden severim senin öğütlerini.

120

Bedenim ürperiyor dehşetinden, Korkuyorum hükümlerinden.

121

Adil ve doğru olanı yaptım, Gaddarların eline bırakma beni!

122

Güven altına al kulunun mutluluğunu, Baskı yapmasın bana küstahlar.

123

Gözümün feri sönüyor, Beni kurtarmanı, Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.

124

Kuluna sevgin uyarınca davran, Bana kurallarını öğret.

125

Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, Öğütlerini anlayabileyim.

126

Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır, Yasanı çiğniyorlar.

127

Bu yüzden senin buyruklarını, Altından, saf altından daha çok seviyorum;

128

Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum, Her yanlış yoldan tiksiniyorum.

129

Harika öğütlerin var, Bu yüzden onlara candan uyuyorum.

130

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, Saf insanlara akıl verir.

131

Ağzım açık, soluk soluğayım, Çünkü buyruklarını özlüyorum.

132

Bana lütufla bak, Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

133

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, Hiçbir suç bana egemen olmasın.

134

Kurtar beni insan baskısından, Koşullarına uyabileyim.

135

Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, Kurallarını öğret bana.

136

Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, Çünkü uymuyorlar yasana.

137

Sen adilsin, ya RAB, Hükümlerin doğrudur.

138

Buyurduğun öğütler doğru Ve tam güvenilirdir.

139

Gayretim beni tüketti, Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.

140

Sözün çok güvenilirdir, Kulun onu sever.

141

Önemsiz ve horlanan biriyim ben, Ama koşullarını unutmuyorum.

142

Adaletin sonsuza dek doğrudur, Yasan gerçektir.

143

Sıkıntıya, darlığa düştüm, Ama buyrukların benim zevkimdir.

144

Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; Bana akıl ver ki, yaşayayım.

145

Bütün yüreğimle haykırıyorum, Yanıtla beni, ya RAB! Senin kurallarına uyacağım.

146

Sana sesleniyorum, Kurtar beni, Öğütlerine uyayım.

147

Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, Senin sözüne umut bağladım.

148

Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.

149

Sevgin uyarınca sesime kulak ver, Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!

150

Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, Yasandan uzaklaşıyorlar.

151

Oysa sen yakınsın, ya RAB, Bütün buyrukların gerçektir.

152

Çoktan beri anladım Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.

153

Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, Çünkü yasanı unutmadım.

154

Davamı savun, özgür kıl beni, Sözün uyarınca koru canımı.

155

Kurtuluş kötülerden uzaktır, Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.

156

Çok sevecensin, ya RAB, Hükümlerin uyarınca koru canımı.

157

Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, Yine de sapmadım senin öğütlerinden.

158

Tiksinerek bakıyorum hainlere, Çünkü uymuyorlar senin sözüne.

159

Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı.

160

Sözlerinin temeli gerçektir, Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

161

Yok yere zulmediyor bana önderler, Oysa yüreğim senin sözünle titrer.

162

Ganimet bulan biri gibi Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.

163

Tiksinir, iğrenirim yalandan, Ama senin yasanı severim.

164

Doğru hükümlerin için Seni günde yedi kez överim.

165

Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, Hiçbir şey sendeletmez onları.

166

Ya RAB, kurtarışına umut bağlar, Buyruklarını yerine getiririm.

167

Öğütlerine candan uyar, Onları çok severim.

168

Öğütlerini, koşullarını uygularım, Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.

169

Feryadım sana erişsin, ya RAB, Sözün uyarınca akıl ver bana!

170

Yalvarışım sana ulaşsın; Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171

Dudaklarımdan övgüler aksın, Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172

Dilimde sözün ezgilere dönüşsün, Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173

Elin bana yardıma hazır olsun, Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174

Kurtarışını özlüyorum, ya RAB, Yasan zevk kaynağımdır.

175

Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım, Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176

Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum; Kulunu ara, Çünkü buyruklarını unutmadım ben.