Mezmurlar 117

1

Ey bütün uluslar, RABbe övgüler sunun! Ey bütün halklar, Onu yüceltin!

2

Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür, RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer. RAB'be övgüler sunun!