Mezmurlar 113

1

Övgüler sunun RABbe! Övgüler sunun, ey RABbin kulları, RABbin adına övgüler sunun!

2

Şimdiden sonsuza dek RABbin adına şükürler olsun!

3

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RABbin adına övgüler sunulmalı!

4

RAB bütün uluslara egemendir, Görkemi gökleri aşar.

5

Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,

6

Göklerde ve yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?

7

Düşkünü yerden kaldırır, Yoksulu çöplükten çıkarır;

8

Soylularla, Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9

Kısır kadını evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!