Antitra Testamenta
Nouvelle Testamenta
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905
← 34

John 21

36 →
Malagasy Bible 1865
Public Domain: 1865