ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905
← ១៤

Awit 137

២ →

Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel:

Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa;

Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan;

Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan:

Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo:

Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi.

Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo.

Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina:

Sapagkat silay magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg.

១០

Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan.

១១

Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayoy magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayoy mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala;

១២

Silay lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw;

១៣

Tayoy makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam;

១៤

Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot:

១៥

Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas:

១៦

Sapagkat ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at silay nangagmamadali sa pagbububo ng dugo.

១៧

Sapagkat walang kabuluhang naladlad ang silo, sa paningin ng alin mang ibon:

១៨

At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay.

១៩

Ganyan ang mga lakad ng bawat sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon.

២០

Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako;

២១

Siyay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita:

២២

Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman?

២៣

Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.

២៤

Sapagkat akoy tumawag, at kayoy tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;

២៥

Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:

២៦

Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: akoy manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;

២៧

Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.

២៨

Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan:

២៩

Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon.

៣០

Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway:

៣១

Kayat silay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad, at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan.

៣២

Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila.

៣៣

Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan.

Khmer Bible 1954
Public Domain: 1954