Pinili ng Bibliya
Lumang Tipan
Bagong Tipan
Tagalog [Banal na Bibliya] 1905

Genesis 834

Tagalog Bible 1905
Public Domain: 1905