Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1998

Psaltaren 20

1

För sångmästaren, en psalm av David.

2

Herren må höra din bön på nödens dag,Jakobs Guds namn må beskydda dig.

3

Han skall sända dig hjälp från helgedomen,från Sion skall han stödja dig.

4

Han skall tänka på alla dina offer,med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela.

5

Han skall ge dig vad ditt hjärta begäroch fullborda alla dina planer.

6

Då skall vi jubla över din frälsningoch i vår Guds namn resa upp baneret.Herren må besvara alla dina böner.

7

Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde.Han svarar honom från sin heliga himmel,genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning.

8

Andra förlitar sig på vagnar och hästar,men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.

9

De sjunker ner och faller,men vi reser oss upp och blir stående.Herre, fräls oss!Konungen skall svara oss när vi ropar.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln