Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1998

Psaltaren 138

1

Av David.Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,inför gudarna vill jag lovsjunga dig.

2

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,och prisa ditt namnför din nåd och din sanning,ty du har gjort ditt ord stort,utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.

3

När jag ropade svarade du mig,du gav mig frimodighet, min själ fick kraft.

4

Herre, alla jordens kungar skall tacka dig,när de får höra orden från din mun.

5

De skall sjunga om Herrens vägar,ty Herrens härlighet är stor.

6

Herren är upphöjd, men han ser till den ringe,han känner den högmodige fjärran ifrån.

7

Om än min väg går genom nöd,håller du mig vid liv.Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand.Din högra hand frälsar mig.

8

Herren skall fullborda sitt verk för mig.Herre, din nåd varar i evighet.Överge inte dina händers verk!

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln