Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1998

Psaltaren 121

1

En vallfartssång.Jag lyfter mina ögon upp till bergen.Varifrån skall min hjälp komma?

2

Min hjälp kommer från Herren,som har gjort himmel och jord.

3

Inte skall han låta din fot vackla,inte slumrar han som bevarar dig.

4

Nej, han som bevarar Israel,han slumrar inte, han sover inte.

5

Herren bevarar dig,Herren är ditt skyddpå din högra sida.

6

Solen skall inte skada dig om dagen,och inte månen om natten.

7

Herren skall bevara dig från allt ont,han skall bevara din själ.

8

Herren skall bevara din utgång och din ingångfrån nu och till evig tid.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln