Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1998

Psaltaren 120

1

En vallfartssång.Jag ropar till Herren i min nödoch han svarar mig.

2

Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar,från falska tungor.

3

Vad skall han ge dig,ja, vad mer skall han ge dig,du falska tunga?

4

En krigares skarpa pilaroch glödande ginstkol.

5

Ve mig som bor i Mesheks landoch bland Kedars hyddor!

6

Länge har min själ bottbland dem som hatar friden.

7

Jag vill ha frid,men säger jag ett ord,är de redo till strid.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln