Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1998

Psaltaren 11

1

För sångmästaren, av David.Till Herren har jag tagit min tillflykt.Hur kan ni då säga till mig:"Fly som en fågel till ditt berg.

2

Se, de ogudaktiga spänner bågen,de har lagt sin pil på strängenför att i mörkret skjuta på de rättsinniga.

3

När grundvalarna rivs upp,vad kan då den rättfärdige uträtta?"

4

Herren är i sitt heliga tempel,Herrens tron är i himlen.Hans ögon ser,hans blickar prövarmänniskors barn.

5

Herren prövar den rättfärdige,men den ogudaktige och den som älskar våld,dem hatar hans själ.

6

Han skall låta glödande kol och svavel regna över de ogudaktiga,en glödhet vind är den kalk de får att dricka.

7

Ty Herren är rättfärdig,han älskar rättfärdighet.De rättrådiga skall se hans ansikte.

Swedish Bible 1998
Copyright (C) 1996, 1998 Stiftelsen Svenska Folk Bibeln