Bibelval
Gamla Testamentet
Nya Testamentet
Svensk Bibel 1873

Psaltaren 75

1

En Psalm och visa Assaphs, att han icke förgicks, till att föresjunga.

2

Vi tacke dig, Gud, vi tacke dig, och förkunne din under, att ditt Namn så när är.

3

Ty i sinom tid skall jag rätt döma.

4

Jorden bäfvar, och alle de derpå bo; men jag håller hennes pelare stadiga. Sela.

5

Jag sade till de stortaliga: Berömmer eder icke så; och till de ogudaktiga: Trugens icke uppå välde;

6

Trugens icke så fast uppå edart välde; taler icke så halsstyft.

7

Det hafver ingen nöd hvarken af östan eller vestan, eller af de berg i öknene.

8

Ty Gud är domare; denna förnedrar han, och den andra upphöjer han.

9

Ty Herren hafver en skål i handene, och med starkt vin fullt inskänkt, och skänker derutaf; men de ogudaktige måste alle dricka, och utsupa dräggena.

10

Men jag vill förkunna evinnerliga, och lofsjunga Jacobs Gudi; Och vill sönderbryta allt de ogudaktigas våld; att de rättfärdigas välde skall upphöjdt varda.

Swedish Bible 1873
Public Domain: 1873