Psaltaren 70

1

För sångmästaren; av David, till åminnelse.

2

Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.

3

Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.

4

Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: »Rätt så, rätt så!»

5

Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: »Lovad vare Gud!»

6

Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.