Psaltaren 67

1

För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång.

2

Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,

3

för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.

4

Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.

5

Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.

6

Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.

7

Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.

8

Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.