Psaltaren 150

1

Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.

2

Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighet

3

Loven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa.

4

Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa.

5

Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler.

6

Allt vad anda har love HERREN. Halleluja!