Psaltaren 134

1

En vallfartssång. Upp, välsignen HERREN, alla I HERRENS tjänare, I som stån om natten i HERRENS hus.

2

Lyften edra händer upp mot helgedomen och välsignen HERREN.

3

HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.