Psaltaren 117

1

Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk.

2

Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!