Psaltaren 100

1

En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.

2

Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.

3

Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

4

Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.

5

Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.