Job 25

1

Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

2

Hos honom är väldighet och förskräckande makt, hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd.

3

Vem finnes, som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus?

4

Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud eller en av kvinna född kunna befinnas ren?

5

Se, ej ens månen skiner nog klart, ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon;

6

huru mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken!