Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 82

1

Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu; Katikati ya miungu anahukumu.

2

Hata lini mtahukumu kwa dhuluma, Na kuzikubali nyuso za wabaya?

3

Mfanyieni hukumu maskini na yatima; Mtendeeni haki aliyeonewa na fukara;

4

Mwokoeni maskini na mhitaji; Mwopoeni mikononi mwa wadhalimu.

5

Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani; Misingi yote ya nchi imetikisika.

6

Mimi nimesema, Ndinyi miungu, Na wana wa Aliye juu, nyote pia.

7

Lakini mtakufa kama wanadamu, Mtaanguka kama mmoja wa wakuu.

8

Ee Mungu, usimame, uihukumu nchi, Maana Wewe utawarithi mataifa yote.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.