Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 67

1

Mungu na atufadhili na kutubariki, Na kutuangazia uso wake.

2

Njia yake ijulike duniani, Wokovu wake katikati ya mataifa yote.

3

Watu na wakushukuru, Ee Mungu, Watu wote na wakushukuru.

4

Mataifa na washangilie, Naam, waimbe kwa furaha, Maana kwa haki utawahukumu watu, Na kuwaongoza mataifa walioko duniani.

5

Watu na wakushukuru, Ee Mungu, Watu wote na wakushukuru.

6

Nchi imetoa mazao yake MUNGU, Mungu wetu, ametubariki.

7

Mungu atatubariki sisi; Miisho yote ya dunia itamcha Yeye.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.