Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 29

1

Mpeni Bwana, enyi wana wa Mungu, Mpeni Bwana utukufu na nguvu;

2

Mpeni Bwana utukufu wa jina lake; Mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu.

3

Sauti ya Bwana i juu ya maji; Mungu wa utukufu alipiga radi; Bwana yu juu ya maji mengi.

4

Sauti ya Bwana ina nguvu; Sauti ya Bwana ina adhama;

5

Sauti ya Bwana yaivunja mierezi; Naam, Bwana aivunja-vunja mierezi ya Lebanoni;

6

Airusha-rusha kama ndama wa ng'ombe; Lebanoni na Sirioni kama mwana-nyati.

7

Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto;

8

Sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa; Bwana alitetemesha jangwa la Kadeshi.

9

Sauti ya Bwana yawazalisha ayala, Na kuifichua misitu; Na ndani ya hekalu lake Wanasema wote, Utukufu.

10

Bwana aliketi juu ya Gharika; Naam, Bwana ameketi hali ya mfalme milele.

11

Bwana atawapa watu wake nguvu; Bwana atawabariki watu wake kwa amani.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.