Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 24

1

Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, Dunia na wote wakaao ndani yake.

2

Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari, Na juu ya mito ya maji aliithibitisha.

3

Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake?

4

Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, Asiyeiinua nafsi yake kwa ubatili, Wala hakuapa kwa hila.

5

Atapokea baraka kwa Bwana, Na haki kwa Mungu wa wokovu wake.

6

Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, Wakutafutao uso wako, Ee Mungu wa Yakobo.

7

Inueni vichwa vyenu, enyi malango, Inukeni, enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

8

Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita.

9

Inueni vichwa vyenu, enyi malango, Naam, viinueni, enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

10

Ni nani huyu Mfalme wa utukufu? Bwana wa majeshi, Yeye ndiye Mfalme wa utukufu.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.