Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 138

1

Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi.

2

Nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu, Nitalishukuru jina lako, Kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, Kwa maana umeikuza ahadi yako, Kuliko jina lako lote.

3

Siku ile niliyokuita uliniitikia, Ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu.

4

Ee Bwana, wafalme wote wa dunia watakushukuru, Watakapoyasikia maneno ya kinywa chako.

5

Naam, wataziimba njia za Bwana, Kwa maana utukufu wa Bwana ni mkuu.

6

Ingawa Bwana yuko juu, amwona mnyenyekevu, Naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali.

7

Nijapokwenda kati ya shida utanihuisha, Utanyosha mkono juu ya hasira ya adui zangu, Na mkono wako wa kuume utaniokoa.

8

Bwana atanitimilizia mambo yangu; Ee Bwana, fadhili zako ni za milele; Usiziache kazi za mikono yako.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.