Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 137

1

Kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, Tukalia tulipoikumbuka Sayuni.

2

Katika miti iliyo katikati yake Tulivitundika vinubi vyetu.

3

Maana huko waliotuchukua mateka Walitaka tuwaimbie; Na waliotuonea walitaka furaha; Tuimbieni baadhi ya nyimbo za Sayuni.

4

Tuuimbeje wimbo wa Bwana Katika nchi ya ugeni?

5

Ee Yerusalemu, nikikusahau wewe, Mkono wangu wa kuume na usahau.

6

Ulimi wangu na ugandamane Na kaakaa la kinywa changu, nisipokukumbuka. Nisipoikuza Yerusalemu Zaidi ya furaha yangu iliyo kuu.

7

Ee Bwana, uwakumbuke wana wa Edomu, Siku ya Yerusalemu. Waliosema, Bomoeni! Bomoeni hata misingini!

8

Ee binti Babeli, uliye karibu na kuangamia, Heri atakayekupatiliza, ulivyotupatiliza sisi.

9

Heri yeye atakayewakamata wadogo wako, Na kuwaseta wao juu ya mwamba.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.