Bible Selection
Agano la Kale
Agano Jipya
Kiswahili Biblia 1997

Zaburi 125

1

Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, Ambao hautatikisika, wakaa milele.

2

Kama milima inavyouzunguka Yerusalemu, Ndivyo Bwana anavyowazunguka watu wake, Tangu sasa na hata milele.

3

Kwa maana fimbo ya udhalimu Haitakaa juu ya fungu la wenye haki; Wenye haki wasije wakainyosha Mikono yao kwenye upotovu.

4

Ee Bwana, uwatendee mema walio wema, Nao walio wanyofu wa moyo.

5

Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli.

Swahili Bible 1997
1952, 1997: Bible Society of Tanzania and Bible Society of Kenya. All rights reserved.