Khetho ea Bibele
Old Testament
New Testament
Sotho Bible

1 Samuele 9

1

Go be go na le monna wa moloko wa Benjamini yo a bego a humile kudu, leina la gagwe e be e le Kishe, morwa wa Abiele, morwa wa Tseroro, morwa wa Bekorathe, morwa wa Afia.

2

O be a na le morwa yo leina la gagwe e bego e le Saulo, e be e sa le yo mofsa e bile a le botse, gomme go be go se na motho wa bana ba Isiraele yo a bego a mo phala ka botse; o be a feta batho ka moka ka leemo, batho ba bangwe ba mo goma ka magetla.

3

Dipokolo tše tshadi tša Kishe tatago Saulo di be di timetše. Kishe a re go Saulo morwa wa gagwe: “Hle tšea yo mongwe wa bahlanka le yo nyaka dipokolo tšeo tše tshadi.”

4

Ba sepela ba phatša dithabeng tša Efuraime, ba phatša le nageng ya Shalisha, gomme ba se di hwetše. Ba sepela ba phatša nageng ya Shaalima, fela di be di se gona moo. Ba sepela ba phatša nageng ya Babenjamini gomme ba se di hwetše.

5

Ba tla nageng ya Tsufi; Saulo a re go mohlanka wa gagwe yo a bego a na le yena: “A re boele morago gore tate a se ke a thoma go tshwenyega ka rena go e na le go tshwenyega ka dipokolo tše tshadi tšeo di timetšego.”

6

Mohlanka a re go yena: “Bona! Go na le monna wa Modimo motseng wo, yo a godišwago kudu. Ka moka tšeo a di bolelago di a phethega. A re ye moo gona bjale. Mohlomongwe o tla re botša tsela yeo re ka tšeago ka yona.”

7

Saulo a re go mohlanka wa gagwe: “Ge e ba re eya moo, re tla mo nea eng? Re feletšwe ke dijo ka mekotleng ya rena gomme ga go seo re ka se neago monna wa Modimo e le mpho. Re na le eng?”

8

Mohlanka a buša a re go Saulo: “Bona! Ke swere kotara ya shekele ya silifera seatleng sa ka gomme ke tla e nea monna wa Modimo wa therešo, o tla re botša tsela yeo re swanetšego go tšea ka yona.”

9

(Mehleng yeo, ye e be e le tsela yeo motho a bego a tla bolela ka yona ge a be a yo nyakišiša go Modimo kua Isiraele: “A re yeng go yo bona mmoni.” Moporofeta wa lehono mehleng yeo o be a bitšwa mmoni.)

10

Saulo a re go mohlanka wa gagwe: “Lentšu la gago le botse. A re sepele.” Ba swara tsela ba ya motseng moo monna wa Modimo wa therešo a bego a le gona.

11

Ge ba be ba rotoga ba eya motseng, ba hwetša banenyana ba yo kga meetse. Ba re go bona: “Na go na le mmoni motseng wo?”

12

Ba ba araba ba re: “O gona. Bonang ke yola o le etile pele. Akgofang ka gobane lehono o tlile motseng, ka ge go na le sehlabelo seo se tlago go direlwa setšhaba lefelong le le phagamego.

13

Gateetee ge le tsena motseng le tla mo hwetša pele ga ge a rotogela lefelong le le phagamego go yo ja; ka gobane setšhaba se ka se ke sa ja go fihlela ge a fihla, ka ge e le yena yo a tlogo šegofatša sehlabelo. Ka morago ga moo bao ba laleditšwego ba ka ja. Rotogang ka gobane gona bjale le tla mo hwetša.”

14

Ba rotoga ba ya motseng. Ge ba tsena gare ga motse, Samuele a tšwelela a tlo gahlana le bona a rotogela lefelong le le phagamego.

15

Jehofa yena o be a lomile Samuele tsebe letšatšing la pele ga ge Saulo a ka tla, a re:

16

“Gosasa ka yona nako ye, ke tla go romela monna yo a tšwago nageng ya Benjamini, o mo tlotše gore e be moetapele wa setšhaba sa ka sa Isiraele; o tla phološa setšhaba sa ka seatleng sa Bafilisita ka gobane ke bone mohlako wa sona gomme sello sa sona ke se kwele.”

17

Samuele a bona Saulo gomme Jehofa a re go yena: “Šo monna yo ke go boditšego ka yena ka re: ‘Yo ke yena yo a tlago go buša setšhaba sa ka.’”

18

Saulo a ya go Samuele kgorong gomme a re: “Hle mpotše gore ntlo ya mmoni e gokae?”

19

Samuele a araba Saulo a re: “Ke nna mmoni. Nketeng pele re rotogele lefelong le le phagamego gomme le tle le je le nna lehono, ke moka ke tla go bulela difate mesong, ka go botša dilo ka moka tšeo di lego pelong ya gago.

20

Ge e le dipokolo tše tshadi tšeo di bego di timetše matšatšing a mararo a fetilego, o se ke wa tshwenyega ka tšona ka gobane di hweditšwe. Dilo ka moka tšeo di rategago tša Isiraele ke tša mang? Na ga se tša gago le tša ntlo ka moka ya tatago?”

21

Ge a re’alo, Saulo a re: “Na ga ke Mobenjamini wa moloko o monyenyane kudu go meloko ya Isiraele, gomme na lapa lešo ga se leo le nyatšegago kudu go malapa ka moka a moloko wa Benjamini? Bjale ke ka baka la’ng o mpotša selo sa go swana le se?”

22

Samuele a tšea Saulo le mohlanka wa gagwe a ya le bona phapošing ya go jela, a ba bea madulong a maemo a godimo gare ga bao ba laleditšwego; e be e le banna ba ka bago ba masometharo.

23

Ka morago Samuele a re go moapei: “Tliša nama ye ke go neilego yona, yeo ke itšego go wena: ‘E boloke.’”

24

Moapei a tliša leoto a le bea pele ga Saulo. A re go yena: “Ye ke nama yeo e bego e bolokilwe. Ke ya gago. E je ka gobane ke kgale e boloketšwe wena gore o tle o e je letšatšing le gotee le bao ba laleditšwego.” Ka gona Saulo a ja le Samuele letšatšing leo.

25

Ba theogela motseng ba etšwa lefelong le le phagamego, Samuele a bolela le Saulo ba le godimo ga ntlo.

26

Ba tsoga e sa le ka masa, ya re ge mahube a hlatloga Samuele a bitša Saulo a le godimo ga ntlo, a re: “Ema gore ke go bulele difate.” Saulo a ema gomme bobedi bja bona ba tšwela ka ntle.

27

Ge ba theoga ba etšwa motseng Samuele a re go Saulo: “E re mohlanka a re ete pele, fela wena ema e le gore ke go botše lentšu la Modimo.” Mohlanka a ba feta.

Sotho Bible
Public Domain: No Info